Çocuklarda Öğrenme Bozukluğu Türleri ve Nedenleri

Çocuklarda Öğrenme Bozukluğu Türleri ve Nedenleri

Öğrenme bozukluğuna sahip birçok çocuk, teşhis konamadığı için okul sürecinde uzun bir dönem ciddi zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu durum, çocuğun öz saygı ve özgüvenini zedeler, motivasyonunu ve başarısını düşürür. Bu nedenle çocuklarda öğrenme bozukluğu belirtileri konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir.

Öğrenme Bozukluğu Nedir? Öğrenme Bozukluğu Türleri Nelerdir?

Öğrenme bozukluğu, en kısa tanımıyla bir kişinin öğrenme ve öğrendiği bilgileri kullanma becerilerini engelleyen bir bilgi işleme süreci problemidir. Öğrenme bozukluğu kimlerde görülür sorusunun tek bir cevabı olmasa da genellikle normal zeka seviyesi ve üzerindeki çocuklarda görülmektedir. Öğrenme bozukluğu türleri, okuma, yazarak ifade etme, matematik ve sözel olmayan beceriler olarak dört ayrı başlıkta ele alınabilir.

Okuma Bozukluğu

Okuma alanındaki öğrenme bozuklukları, genellikle çocuğun bir kelimeyi oluşturan farklı harfleri algılamasını zorlaştırır. Çocuk, harflerin simgelediği sesleri ve harflerin kombinasyonunun bir kelimeyi nasıl ortaya çıkardığını anlamakta zorluk yaşar. Çocuk temel okuma becerilerini kazanmış olsa bile aşağıda sıralanan konularda zorlanır;

- Belli bir hızda okuma,

- Okuduğunu anlama,

- Okuduğu şeyi düzgün bir şekilde anımsama,

- Okuduğundan anlam çıkarma,

- Telaffuz

Okuma problemlerinden biri disleksi olarak adlandırılsa da, her okuma problemi disleksi değildir.

Yazılı İfade Bozukluğu

Yazmak, görsel, motor ve bilgi işleme becerilerinin aynı anda kullanıldığı, karmaşık bir süreçtir. Kendini yazılı ifade ederken problem yaşayan çocuklar;

- Yavaş ve aşırı zorlanarak elle yazı yazar.

- El yazısı okunmaz bir şekilde olur.

- Düşüncelerini yazıya geçirmekte zorlanır.

- Yazılı metinleri düzensiz ve anlaşılmazdır.

- Telaffuz, dil bilgisi ve noktalama işaretleri problemlidir.

Matematik Alanında Öğrenme Bozukluğu

Öğrenme bozukluğu matematik alanında olan çocuklar;

- Rakamların nasıl işlediğini ve birbiriyle olan ilişkisini anlamada zorluk yaşarlar.

- Matematik problemlerini çözemezler.

- Temel çarpım tablosunu ezberlemekte problem yaşarlar.

- Matematik sembollerini kullanırken zorluk çekerler.

- Matematik problemini çözerken düzenleme yamakta ve bilgiyi ezberlemekte zorlanırlar.

Sözel Olmayan Beceriler

Öğrenme bozukluğu olan bir çocukta akademik ve sosyal hayatında ihtiyaç duyacağı, görsel – uzaysal beceriler, görsel – motor beceriler alanında problemlere de rastlanır. Bunlar;

- Sosyal etkileşimde yüz ifadelerini ve sözel olmayan ipuçlarını anlamakta zorlanmak,

- Sosyal durumlarda dili uygun bir şekilde kullanamamak,

- Fiziksel koordinasyon sorunları,

- Yazma gibi ince motor becerilerde eksiklik,

- Dikkat, planlama ve organizasyon konularında sıkıntılar olarak sıralanabilir.

Öğrenme Bozukluğu Nedenleri

Bir çocuğun öğrenme bozukluğunun olmasının altında birden çok neden yatabilir. Bunlar çevresel, fiziksel ya da genetik olarak 3 ana gruba ayrılır. Ancak alt başlıklar da öne çıkabilmektedir.

- Aile Geçmişi ve Genetik : Ailesinde öğrenme bozukluğu olan çocuklarda öğrenme bozukluğu görülmesi olasıdır.

- Hamilelik ve Yenidoğan Riskleri: Rahimde büyüme esnasında yaşanan problemler, hamilelikte, alkol ve uyuşturucu kullanımı, erken doğum ve doğum sonrası yaşanan sorunlar öğrenme bozukluğu ile ilişkilendirilebilmektedir. 

- Psikolojik Travmalar: Erken çocukluk döneminde yaşanan psikolojik travmalar, cinsel ya da fiziksel istismarlar çocuğun beyin gelişimini etkileyerek öğrenme bozukluğuna yol açabilmektedir.

- Çevresel Faktörler: Yoğun toksine maruz kalmak gibi çevresel problemler, öğrenme bozukluğuna neden olabilmektedir.

Unutmayın; Konya öğrenme bozukluğu tedavisi için bizi arayabilir, Psikon Terapi’nin bu alandaki profesyonelleri ile görüşebilirsiniz.