Otizm ve Eğitim

Otizm Nedir? Otizm Tedavisi, Otizm Terapisi ve Otizm Özel Eğitimi

Çoğunlukla bebeklerde ilk 36 ayda yani üç yılda ortaya çıkan karmaşık gelişimsel problem olarak tanımlanmaktadır. Otizmin belirtileri yaş, çevre ve gelişim düzeyine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bebeklerin ilk 2 yılında tanı konulabilmesi için bir yöntem bulunmamaktadır. Ancak ailenin gözlem ve bilgisine dayalı olarak terapiler uygulanabilmektedir. İlk 2 yıldan sonra otistik davranışlar gösteren bebeklerde ise aileler genellikle normal dışındaki davranışları fark edememektedir. Genellikle otizm teşhisi konulan bebeklerde bu durumun ilk 12 aydan itibaren belirtiler gösterdiği gözlemlenmektedir.

Otizmin temelini sosyal etkileşimlerdeki problemler yer almaktadır. Otizm bulunan bebek ve çocuklar göz kontağı kurmakta zorlanmakta, kendine karşı davranışlardaki duygu ve düşünceleri anlama güçlüğü yaşamakta, taklit becerileri çok düşük olmakta ve oyun oynamada güçlük çekmektedirler.

Otizm nasıl tedavi edilir Konya
otizm tedavisi ve terapisi Konya

Böylelikle ortaya iletişim problemleri, konuşma güçlüğü, davranış problemleri, öfke nöbetleri, sert cisimleri yanlarında taşıma, seslere ve kokulara karşı aşırı hassasiyet, parmak ucunda yürüme ve kendi etraflarında dönme gibi problemler ortaya çıkmakta, ailenin farketmemesi ve ilerlemesi halinde ileride ciddi problemleri de beraberinde getirmektedir. Ancak otizm teşhisinin mutlaka bir uzman pedagog tarafından değerlendirilerek konulması gerekmektedir.

Bir çocuğa otizm teşhisi konulabilmesi için sosyal iletişimlerinde problemler, göz teması kuramama, konuşmalarında mimik kullanmama, bireysel olarak iletişim kuramama, sözel ve duygusal iletişim problemleri, konuşma güçlüğü, geç konuşma, hayal kuramama, davranışsal problemler, ilgi alanlarındaki kısıtlılık, aktivitelerindeki kısıtlılık, tekrarlayan hareketler, sürekli el çırpma ve kendi etrafında dönme gibi davranışların hepsinin bir arada bulunması gerekmektedir. 

Uzmanlarımız hem ebeveynlerden aldıkları bilgileri hemde çocuktaki gözlemlerini bir arada bulundurarak duruma uygun çözüm uygulamaları yapmaktadırlar.

Otizmin tedavisindeki en önemli etken erken tanıdır. Otizm günümüzde erken tanı sayesinden yüksek ölçüde tedavi edilebilen bir problemdir. Pedagoglarımız ve otizm uzmanlarımız tarafından uygulanan eğitim ve terapiler ile ilerleyişi durdurulmaktadır. Özel olarak hazırlanan eğitim programları ve terapi yöntemleri ile tedavi edilebilmektedir. Tedavi sürecinde ise ebeveynlerin ve pedagogların iş birliği yapması büyük önem arzetmektedir. Sizde hemen Psikon Pedagog Konya Bebek, Çocuk ve Ergen Danışmanlığımızı arayarak çözüm yöntemlerimiz ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Hemen randevu alarak teşhis ve tedavinin çok geçmeden başlamasını sağlayabilirsiniz.