Boşanma Sonrası Çocuk

Boşanma Sonrasında Çocuklarda Psikolojik Problemler

Boşanma günümüzde her geçen yıl sayısı katlanarak giden toplumumuzun en önemli toplumsal problemlerinden birisi haline gelmiştir. Bu kadar boşanmanın olduğu bir toplumda aile yapısı giderek zayıflamaktadır. Boşanma normalleşmeye başlamaktadır. Hiç şüphesiz bireysel açıdan bakıldığında boşanma da tıpkı evlilik gibi olağan bir durumdur. Ancak toplumsal yönü itibari ile boşanma toplumsal düzene ve aile kavramına ciddi zararlar veren bir olaydır. Tek tek bireysel olarak boşanmalar incelendiğinde bu boşanmaların çok büyük bir kısmı aslında boşanmayı gerektirmeyecek sebeplerden kaynaklanmaktadır. Basit bir yardımla bu boşanmaların önüne geçilebildiği görülmektedir.

Günümüzde çiftlerin boşanması evlilik gibi bir hukuki haktır. Ancak çiftlerin çocuk sahibi olmaları durumunda bu hak kişisel kullanımdan öteye geçerek çocuğun hakkının korunması ile daha da karmaşık bir hale gelmektedir.

Boşanma sonrası çocuk tedavisi
Boşanma sonrası çocuk psikolojisi Konya

Zira bireylerin karşılıklı boşanma kararı alması yalnızca çiftin kararına bırakılacak bir durum değildir. Birlikte çocuğun da mutlu bir ailede yaşayıp büyüme hakkı olduğu göz önünde bulundurulmalı ve boşanma kararı vermeden önce her türlü girişimde bulunulmalıdır.

Yukarıda da belirtildiği üzere boşanmaların çok büyük bir kısmı profesyonel bir yardımla çözülebilecek problemlerden meydana gelmektedir. Özellikle çocuk sahibi çiftler düşünüldüğünde problemlerin çözümü için her türlü profesyonel yardım almadan boşanma kararını vermek en hafif tabirle sorumsuzluktur. Eğer ortada zorla evlendirme gibi bir durum yoksa evli çiftler bir süre önce birbirlerini seven ve evlilik gibi kutsal bir bağla hayatlarını birleştirme kararı alan kişilerdir. Dolayısıyla bu çiftlerin boşanması özellikle de çocukları varsa çok kolay bir şekilde önlenebilir.

Psikon Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak bizler boşanma sürecinde olan çiftlerin çocukları ile ilgili psikolojik destek vermekle birlikte çiftlere de aile danışmanlığı ve evlilik danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Boşanma kararı vermelerine sebep olan problemlerin çözümü mümkün değilse ve boşanma bir gereklilik halini almışsa bu durum mutlaka çocuğa doğru şekilde söylenmeli ve açıklanmalıdır. Aksi takdirde çok büyük travmalar ve hayatı boyunca baş etmek zorunda kalacağı problemlerin tohumları ekilmiş olur. Bu nedenle boşanma kararını veren çiftlerin bizlerden profesyonel destek almaları ve koordinasyon içerisinde çocuklarıyla ilişkilerini yürütmeleri gerekmektedir.