12 – 36 Aylık Bebeklerde OKB Olabilir Mi? Ailelere Faydalı Tavsiyeler

12 – 36 Aylık Bebeklerde OKB Olabilir Mi? Ailelere Faydalı Tavsiyeler

Obsesif Kompülsif Bozukluk, genellikle yetişkinlerde görüldüğü düşünülen bir rahatsızlıktır. Ancak yürümeye yeni başlayan 12 ila 36 aylık bebeklerden okul öncesi çocuklara dek farklı yaşlarda da görülebilir. Halk arasında takıntı bozukluğu ya da takıntı hastalığı adıyla bilinen Obsesif Kompülsif Bozukluk, kişinin aklından uzaklaştıramadığı obsesif yani takıntılı düşünceleri ve bu düşüncelerin yarattığı huzursuzluktan kurtulmak için sürekli tekrarladıkları kompülsif davranışlar olarak açıklanabilir.

 

Obsesif Kompülsif Bozukluk belirtileri arasında kişinin hastalık endişesiyle sürekli ve tahriş olana dek ellerini yıkaması, evdeki elektronik eşyaların ya da kapı ve pencerelerin kapalı olduğundan emin olmak için defalarca kontrol etmesi, simetri ve düzen konusunda takıntılı davranışları, etrafındaki nesne ve kişileri sayması, belli kelime, cümle ya da duaları sürekli tekrar etmesi, rahatsız edici cinsel düşünceleri aklından uzaklaştıramaması gibi davranışlar öne çıkar.

 

Bebeklerde Obsesif Kompülsif Bozukluk Belirtileri

Dizme:

Birçok bebek, oyuncaklarıyla oynarken, dokuları, renkleri ve şekilleri aynı ya da benzer olan oyuncakları yan yana dizebilir. Bu davranış şekli yaşına göre oldukça uygundur ancak dizme davranışı korku, kaygı duyduğunda ortaya çıkıyor ve diğer aktivitelerini sekteye uğratıyorsa OKB’den şüphelenilebilir.

 

Kelime Tekrarı:

Yürümeye yeni başlayan bebekler dil gelişimi ile birlikte aynı sözleri ve melodileri tekrar edebilir. Ancak bu durum ilgisiz anlarda tekrar ediyor ve çocuk aynı cevabı duymak için aynı soruları defalarca soruyorsa, çocuğunuzu gözlemlemeniz önemlidir.

 

Kaygı:

Çocuğunuz sürekli kapının kilitli olup olmadığını soruyor, ellerinin kirli olmasına katlanamıyor, mikrop ve kir nedeniyle hastalanacağını düşünerek defalarca ellerini yıkıyorsa, OKB konusunda şüphe uyandırıyor demektir.

 

Aile Nasıl Davranmalı?

Obsesif Kompülsif Bozukluk sahibi bir bebeğe sahip olmak, anne babalar için zorlayıcı bir süreçtir. Bu süreçte bebeğiniz ve sahip olduğu bozukluk hakkında daha çok bilgilenmek atılacak ilk adımdır. Anne babalar OKB sahibi çocukların sahip oldukları takıntıların yetişkinler gibi farkında olmadığını bilmelidir. Çocuklar, mantık dışı düşüncelerinin farkına varmazlar. Çocuklar yetişkinlerden farklı kompülsif davranışlar gösterirler. Ailesini kaybedeceği konusunda obsesif düşünceleri olan bir çocuk, sürekli aile üyelerinin yanında olmayı istemek gibi kompülsif davranışlar gösterebilir. Çocukluk döneminde rastlanan obsesif kompülsif bozukluk türünde en çok uygulanan tedavi yöntemi bilişsel davranışçı psikoterapidir. Bu terapi bireysel ya da grup ile birlikte yürütülebilir. Çok nadir ve ağır durumlarda uzmanlar ilaç kullanımını da uygun görebilir.

 

Çocuğunuzun Tedavisine Dahil Olun

Anne babalar, bebekler için OKB tedavisi söz konusu olduğunda tedavi sürecine dahil olmalıdır. Çalışmalara göre anne babaların da dahil olduğu bilişsel davranışçı terapinin başarı yüzdesi artmaktadır. Anne babalar çocuklarını daha iyi tanıdıkları için terapiste de çocukları üzerinde en çok etki yaratacak materyallerin seçimi ve uygulanması konusunda yardımcı olabilirler. Ayrıca anne babalar, terapi sürecinin bir parçası olursa, çocuklar OKB belirtilerini gösterdiğinde onlara bu davranışlarının ana nedenin OKB olduğunu hatırlatabilir ve suçluluk hislerini azaltabilirler.

 

Eşinizi ve Ailenizi de Sürece Dahil Edin

Çocuğunuzun tedavisi sürecinde sadece anne ya da baba olarak konuya dahil oluyorsanız, önce eşinizi OKB tedavisi ve çocuğunuz hakkında bilgilendirin. Daha sonra yakın aile üyelerini durumdan haberdar ederek bilgilenmelerini sağlayın. Böylece terapistinizin verdiği ev egzersizlerinde çocuğunuz konusunda hem eşinizin hem de yakın aile üyelerinin destek olmasını sağlayabilirsiniz. Böylece çocuğunuzun tedavi sürecini kolaylaştırırken kendinizin de ihtiyaç duyacağı desteği bulabilirsiniz. Ayrıca, çocuğu OKB ile mücadele eden anne babaların oluşturduğu gruplara katılarak ipuçları ve motivasyon alabilirsiniz. Unutmayın, bir terapi yöntemi başarısız olsa da bu problemle baş etmek için birden çok terapi ve tedavi bulunur. Umutsuz olmayın.