Uzman Klinik Psikolog Sema Altuntaş

Hakkında

Adı:Sema Altuntaş
Telefon:0332 321 00 03
Uzmanlık:Klinik Psikolog
DereceYüksek Lisans

Sema Altuntaş lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur derecesiyle tamamladıktan sonra Yüksek lisans eğitimini İngiltere’de King’s College London’da Klinik Psikoloji-Ruh Sağlığı Çalışmaları (Mental Health Studies) alanında tamamlamıştır. Bu eğitim sürecinde İngiltere’nin en köklü ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi olan Bethlem Royal Hospital’da bilişsel davranışçı terapi (BDT) ekolünde terapi ve danışmanlık hizmeti veren merkezde danışanlar ile bireysel terapi seansları yürütmüştür.

Ağır ruhsal bozukluk tanılı (şizofreni, şizoaffektif bozukluk gibi), mental retardasyonu ve norodejeneratif hastalığa (Alzheimer, Demans gibi) sahip bireylerle önceki çalışma deneyiminin yanısıra şu an “Psikon Terapi ve Psikolojik Danışmanlık (Konya)” merkezinde danışan kabul etmektedir. Uzmanlık alanı klinik psikoloji olup depresyon, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), Sosyal Kaygı, Fobi, Panik Atak, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Kişilik bozuklukları (Borderline, Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu), yaş, terapi bağlamında çalıştığı alanlardır. Amerika ve İngiltere’de klinik pratikte sıklıkla kullanılan kanıta dayalı psikiyatrik ölçeklerin (örneğin; Yale Brown Obsesyon Kompulsiyon ölçeği, Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri-MMPİ) pek çoğunun uygulamasını ve değerlendirmesini yaparak danışanların psikolojik destek süreçlerine katkı sağlamaya devam etmektedir.