Uzman Klinik Psikolog Ayşen Köse

2018 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji bölümünü İngilizce olarak bitirdim. Ardından İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimimi tamamladım. Yüksek Lisans Projemi “Çocukluk Travmasının Sınırda Kişilik Bozukluğuna Etkisi “üzerine yazdım. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimleri süresince Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri polikliniğinde alanında uzman, benim için çok kıymetli hocalarımla stajlarımı tamamladım.

Yüksek lisans eğitimim süresince Çocuklar için; Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi, Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi ve Masal Terapisi eğitimlerini aldım. Çocuklarda Öğrenme Bozuklukları, Okuma Bozukluğu, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Dürtü Kontrol Bozukluğu, Davranış Bozuklukları, Okul Korkusu, Tik Bozuklukları, Alta Islatma, Yeme Bozuklukları, Kaygı Bozuklukları, Kardeş Kıskançlığı alanlarında çalışmaktayım.

Uyguladığım Testler; Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Frankfurter Dikkat Testi, D2 Dikkat Testi, Burdon Dikkat Testi, Beier Cümle Tamamlama,Arzu Listesi, Louisa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi, Catell 2-A Zeka Testi, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Sınav Kaygısı Ölçeği, Raven Progressive Matris Testi

Yetişkinler için; Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapisi ile Kişilik Bozuklukları, Panik Atak, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Fobiler, Kaygı Bozuklukları, Depresyon, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Öfke kontrolü alanlarında tedavilerimi sürdürmekteyim.

Uyguladığım Testler; Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Beck Anksiyete ve Beck Depresyon Ölçeği, SCL 90-R Ruhsal Belirti Tarama Listesi,Kent E.G.Y.,Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA),Standardize Mini Mental Test (SMMT).

 

Katıldığı Paneller/Konferanslar- Sertifikalar- Katılım Belgeleri

Çankaya Üniversitesi 2010-2011 “II. İngilizce Öykü ve Şiir Yarışması” Katılım Belgesi

ISIS EducationCertificate of Attendance – 15 hr/pr“General English Course” at Intermediate (B1) Level – 29.06.2015/21.08.2015

Ufuk Üniversitesi “Ufuk Psikolojide Günübirlik Sohbetler: Yaşlanma ve Tazelenme Konferans Ve Panel Programı” Katılım Belgesi

Ufuk Üniversitesi 16 saatlik “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” Katılım Belgesi

Ufuk Üniversitesi “Duygular Konulu 1. Psikoloji Günü Etkinliği” Katılım Belgesi

Yaşam Artı “Yükselt Enerjini” Eğitim Sertifikası

Yaşam Artı “Motivasyon ve İçsel Liderlik” Eğitim Sertifikası

Yaşam Artı “Beden Dili ve Etkili İletişim Teknikleri” Eğitim Sertifikası

Yaşam Artı “Hitabet ve İnsanları Etkileme Sanatı” Eğitim Sertifikası

Ufuk Üniversitesi “İstismarın Öteki Yüzü Paneli

Ufuk Üniversitesi “Maddeye Bağımlı Olma Özgür Ol Paneli

Ufuk Üniversitesi “1-7 Kasım Dünya Disleksi Haftası Farkındalık Paneli

Kim Psikoloji- Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya “Bebek, Çocuk ve Ergen İle Görüşme Teknikleri” Ruh Sağlığı Derneği Katılımcı Sertifikası

Kim Psikoloji- Frank Ochberg“Explaining PTSD”

Kim Psikoloji- Mert Akcanbaş“Psikolojik İlk Yardım Eğitimi”

Ankara Kariyer Polikliniği Adnan Menderes Üniversitesi Onaylı“WISC-R Zeka Testi Eğitimi”

Ankara Kariyer Polikliniği Adnan Menderes Üniversitesi Onaylı “ Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimi (Catell 2A, Catell 3A, Gessel, GoodEnough, Peabody, Metropolitan, Frosing, Benton, AGTE, Porteus, Burdon Dikkat Testi, Bender Gestalt)”

Ankara Kariyer Polikliniği Adnan Menderes Üniversitesi Onaylı “Projektif Testler Uygulama ve Raporlama Eğitimi”

Bilginet Akademi- Uzm. Klinik Psikolog Fundem Ece Kaykaç- “Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi” (Halen)

Bilginet Akademi-Uzm. Klinik Psikolog Hatice Sönmez- “Masal Terapisi Uygulayıcı Eğitimi” (Halen)

 

ARAŞTIRMA VE YAYINLAR

Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Erkeğin Toplumdaki Yeri ve Aile İçinde Cinsiyet Farklılıkları

Beden imajı, Yaş, Cinsiyet, Sosyal Medya Kullanım Süresi ve Genel İyi Oluş Değişkenlerinin Gelişimsel Perspektif Açıdan İncelenmesi

Çocuklarla Çalışan Psikologlar İçin Etik

WISC-IV Testinin Okulda Uygulanmasının Tartışılması

 • Aile danışmanlığı
 • Genel Psikoloji
 • Çocuk Gelişimi
 • 2-3 Yaş Sendromu Ebeveyn Danışmanlığı
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Aile Terapisi
 • Alzheimer
 • Alzheimer testi
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Antisosyal Kişilik Bozukluğu
 • Asperger Bozukluğu – otizm
 • Bebek Gelişimi
 • Beslenme Sorunları-Obezite
 • Beyin Hastalıkları
 • Bilinçli Farkındalık
 • Bioenerji
 • Bipolar Bozukluk
 • Bireysel Terapi
 • Borderline Kişilik Bozukluğu
 • Boşanma Oryantasyonu ve Evlilik Krizleri
 • Çocuk – Ergen Psikolojisi
 • Çocuk Ergen Yetişkin Psikolojisi
 • Çocuk NLP
 • Çocuk Zeka Testleri – Wisc-4
 • Çocuklar için davranış programı
 • Çocuklar için ev/okulda gözlem
 • Çocuklarda Gelişme Bozuklukları
 • Çocuklarda Tuvalet Eğitimi
 • Çocukluk Döneminde Anksiyete
 • Davranış Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
 • Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite
 • Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu
 • Dil Gelişimi Ve Konuşma Bozuklukları
 • Duygusal Boşluk
 • Ebeveynlik
 • EMDR Terapisi
 • Ergen Gelişim Sorunları
 • Ergenlik Sorunları ve Sınav Kaygısı
 • Ergenlik ve Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim
 • Evlilik (Çift) Danışmanlığı
 • Evlilik Dışı İlişki Sorunsalı
 • Evlilik öncesi danışma
 • Evlilik Problemleri
 • Evlilik(Çift) Terapisi
 • Gece Yeme Bozukluğu
 • Gecikmiş dil – konuşma
 • Gelişimsel Bozukluklar (problemler)
 • Hafıza testleri
 • Hamilelik Psikolojisi
 • Hastalık Kaygısı
 • Hipnoterapi
 • Hipnoz
 • Hipokondriazis
 • Histrionik Kişilik Bozukluğu
 • İkili İlişkiler
 • İletişim Problemleri
 • İlişkilerde Gelecek Sürenin Planlanması
 • İlişkilerde Kültürel Farklılıklar
 • İnme sonrası oluşan konuşma bozukluğu / kaybı
 • İş ve Çalışan Psikolojisi
 • Kadın ruh sağlığı
 • Klostrofobi (Kapalı alan korkusu)
 • Konuşma Bozuklukları
 • Konuşma Geriliği
 • Konuşma terapisi
 • Koronofobi
 • Kumar Bağımlılığı
 • Kurumsal eğitimler
 • Madde Bağımlılıkları
 • Madde Kullanımıyla İlişkili Bozukluklar
 • Manik Depresif Bozukluk
 • Meditasyon
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Mevsimsel Duygudurum Bozuklukları
 • Motivasyon Eksikliği
 • Nefes Terapisi
 • Nöropsikolojik Değerlendirme
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Okul Korkusu
 • Okula uyum güçlükleri
 • Online terapi
 • Otizm
 • Oyun Terapisi
 • Öfke Kontrol Bozukluğu
 • Öğrenci koçluğu
 • Ölüm Ve Yas
 • Özgül Fobi
 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
 • Panik Bozukluğu
 • Paranoid Kişilik Bozukluğu
 • Performans Kaygısı
 • Psikiyatrik Bozukluk
 • Psikolojik Bozukluk
 • Regresyon
 • Ruh Sağlığı
 • Ruhsal Bunalım
 • Sanat terapisi
 • Sara (Epilepsi)
 • Sınav Kaygısı
 • Sınır Tanımama
 • Sinir Bozukluğu
 • Sinir Hastalığı
 • Somatizasyon Bozukluğu
 • Somatoform Bozukluk
 • Sosyal Anksiyete
 • Stres
 • Tırnak yeme ve Parmak Emme
 • Travmatik Yaşam Olayları
 • Uyku Bozukluğu (İnsomnia, Uykusuzluk)
 • Uyum Bozuklukları
 • Uyum Sorunları
 • Vajinismus (Vajinusmus)
 • Yeme Bozuklukları
 • Zayıflama (Kilo verme) tedavisi
 • Zihinsel Özür

 

Hakkında

Adı:Ayşen Köse
Telefon:0332 321 00 03
Uzmanlık:Klinik Psikolog
DereceYüksek Lisans

Katıldığı Konferanslar

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi  “Stres ve Stresle Başa Çıkma Eğitimi “Katılım Belgesi

İstanbul İşletme  Enstitüsü “Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili “Katılım Belgesi

Global  Enstitü  “Çocuk Ruh Sağlığı “Katılım Belgesi

 Global Enstitü “ Afet Psikolojisi “Katılım Belgesi

Global Enstitü “ İş Sağlığı ve Güvenliği “Katılım Belgesi

Global Enstitü “ Yaşam Koçluğu “Katılım Belgesi

Bilgelik Enstitüsü “Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı Sertifikası  “

Bilgelik Enstitüsü “Masal Terapisi Uygulayıcı Sertifikası”

Bilgelik Enstitüsü “Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifikası “

Bilgelik Enstitüsü “Çocuk Testleri Uygulayıcı Sertifikası“

 

Araştırmalar ve Çalışmalar

Çocukluk Travmalarında Şema Terapisi

Narsisizm Üzerine Bir Gözden Geçirme

Özgül Fobilerde Bilişsel Davranışçı Terapi

Tedaviler

 • Dinamik psikoterapiler
 • Hızlı Okuma
 • Hafıza Tekniği
 • Grup terapisi
 • Gottman Çift Terapisi
 • Good enough zeka testi
 • Gessell gelişim testi
 • Frosting Testi
 • Franfurter Testi
 • Ergen terapisi
 • Eğitim danışmanlığı
 • İlişki terapisi
 • Cinsel terapi
 • Cattell 3a zeka testi
 • Cattell 2a zeka testi
 • Bütüncül psikoterapi
 • Benton çizgi yönünü belirleme testi
 • Bender gestalt motor algı testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Bdt’de sık kullanılan ölçekler
 • Alexander pratik yetenek testi
 • Akıcı Konuşma Bozuklukları Değerlendirme ve Terapi
 • Motivasyonel terapi
 • Süreklilik anksiyete ölçeği
 • Sigarayı bırakmak
 • Semantik akıcılık ve harf akıcılığı testleri
 • Şema Terapi
 • SAS Beyin Eğitim Programı
 • Regresyon terapisi
 • Psikoterapi
 • Psikoonkoloji
 • Porteus labirentleri testi
 • Nörodinamik değişim
 • Ağlama ve öfke nöbetleri
 • Metropolitan okul olgunluğu testi
 • Luxopuncture yöntemi
 • Kognitif Davranış Terapi
 • Kişisel gelişime yönelik psikoeğitimler
 • Kişisel gelişim
 • Kekemelik gibi konuşma bozuklukları tedavisi
 • Kaygı bozuklukları
 • Kanserde psikolojik destek
 • İmago Çift Terapisi
 • Aile danışmanlığı
 • Çocuk ve ergen terapisi
 • Cinsel Danışmanlık
 • Çift terapisi
 • Bireysel psikoterapi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Anne-baba eğitimi ve danışmanlığı
 • Alzheimer hastalarına bireysel terapi
 • Kişilik Testleri
 • Depresyon tedavisi
 • Aile Terapisi
 • Çocuklarda uyku problemleri
 • Çocuk ve ergen psikolojisi problemleri
 • Resim Çizme Testi
 • Peabody resim (kelime eşleştirme testi)
 • Wisc-r-çocuklar için zeka testi
 • Psikolojik danışmanlık
 • Oyun terapisi
 • Dikkat testleri
 • Çocuklarda zeka testi
 • Çocuk terapisi
 • genç terapisi
 • Yetişkin Psikoterapisi
 • Yetenek Testleri
 • Varoluşçu psikoterapi
 • Vajinismus tedavisi
 • UPPS Dürtüsel Davranış Ölçeği
 • Transaksiyonel analiz
 • Psikodinamik psikoterapi
 • MMPI (minnesota çok yönlü kişilik envanteri)
 • Konuşma Sesi Bozuklukları Değerlendirme ve Terapi
 • Hipnoterapi
 • Çocuk değerlendirme ölçekleri
 • Fobilerden kurtulmak
 • Evlilik terapisi
 • Emdr terapi
 • Duygu odaklı terapi (eft)
 • Duygu Durum Ölçekleri
 • Durumluk anksiyete ölçeği
 • Dil Gelişimi Ve Konuşma Bozuklukları
 • Davranış bozuklukları
 • Çocuklarda yeme problemleri
 Diploma aldığı kurum
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 Uzmanlık aldığı kurum
 • Esenyurt Unıversıtesı
 Mesleki Tecrübe

Hizmete Başlangıç: 06 2016

Tecrübe: 4 yıl 7 ay

 Deneyimler
 • Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Sakarya Toplum Ruh sağlığı Merkezi’nde – Lisans Stajı
  06 2016 – 06 2017
 • Psikon Psikolojik Destek ve Terapi Merkezi
  01 2017 – Şu Anda