Uzman Klinik Psikolog Aile Danışmanı Pedagog Rüya Süllü

Rüya Süllü, 2013 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji bölümünü eğitim dili İngilizce olarak bitirdi. Hemen ardından İstanbul Haliç Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji yüksek lisansını tamamladı. Yüksek Lisans tezini “2-6 yaş grubu çocuğu olan ebeveynlerin anne babaya bağlanma düzeyleri ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin bazı değişkenlere göre incelenmesi” üzerine yazdı. Kreş, hastane, huzurevi, rehabilitasyon ve danışmanlık merkezlerinde yaptığı stajlarının ardından, 2015’te Psikoyaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuk, ergen, yetişkin, çift ve ailelere psikoterapi hizmeti verdi.

Çocuklar için; çocuk merkezli Bilişsel Davranışçı Oyun Terapileri ile Çocuklarda Görülen Davranış Bozuklukları (küfür etme, yalan söyleme, çalma ve hırsızlık, öfke ve saldırganlık, parmak emme, tırnak yeme, alt ıslatma), Kardeş Kıskançlığı, Çocuklarda İletişim Problemleri, Okul Fobisi, Tik Bozuklukları, Öğrenme Bozuklukları, Uyku Bozuklukları, Boşanma/Ölüm süreçlerinin çocuğa anlatılması, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), İnternet ve Oyun Bağımlılığı ile ilgili tedavilerini sürdürmektedir.

Uyguladığı testler; Bender–Gestalt Testi, Gesell Gelişim Testi, Okula Hazırlık Değerlendirme Testi, Çocuklarda Tematik Algı Testi (CAT), Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Koppitz İnsan Çizim Testi, Ankara Gelişim Envanteri, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ve Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R)

Ergenler için; Ergenlikte Görülen Davranış Bozuklukları, Öfke Problemleri, Ders Çalışma ve Dikkat Problemleri, Sınav Kaygısı, İnternet ve Oyun Bağımlılığı alanlarında tedavilerini sürdürmektedir.
Uyguladığı testler; Sınav Kaygısı Ölçeği, Beier Cümle Tamamlama Testi

Yetişkinler için; Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) yöntemleri ile Takıntılar/Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), Panik Atak, Fobiler, Kaygı Bozuklukları, Depresyon, Kişilik Bozuklukları, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Evlilik ve İlişki Problemleri, Boşanma Problemleri, Cinsel Problemler, Doğru Nefes ve Gevşeme Teknikleri, Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü alanlarında tedavilerini sürdürmektedir.

Uyguladığı testler; Tematik Algı Testi (TAT), Mürekkep Testi (RORSCHACH), Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Beck Anksiyete ve Beck Depresyon Ölçeği, SCL 90-R Ruhsal Belirti Tarama Listesi. Şu an Konya Psikon Psikolojik Destek ve Terapi Merkezi’nde danışan kabul etmektedir.

Terapiler

 

Aldığı Ödüller Formasyon Sertifikalar

 • KOGNİTİF YÖNELİMLİ KLİNİK İLK GÖRÜŞME VE TERAPİ BECERİLERİ, EMEL STROUP CBT İSTANBUL (01.02.2005)
 • KOGNİTİF TERAPİ İLKELERİ VE DEPRESYON TEDAVİSİNDE UYGULANMASI, EMEL STROUP CBT İSTANBUL (02.03.2015)
 • KOGNİTİF TERAPİNİN ANKSİYETE TEDAVİSİNDE UYGULANMASI, EMEL STROUP CBT İSTANBUL (03.04.2015)
 • KOGNİTİF TERAPİNİN OKB TEDAVİSİNDE UYGULANMASI, EMEL STROUP CBT İSTANBUL (04.05.2015)
 • KOGNİTİF TERAPİ WORKSHOP SERTİFİKASI (05.06.2015)
 • ÇOCUKLARLA BİLİŞSEL DAVRANIŞCI DANIŞMANLIK YAKLAŞIMI EĞİTİMİ, PADEM (06.07.2015)
 • ÇOCUKLARA UYGULANAN OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ (Bender–Gestalt Testi, Gesell Gelişim Testi, Okula Hazırlık Değerlendirme Testi, Çocuklarda Tematik Algı Testi (CAT), Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Koppitz İnsa (07.08.2015)
 • WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği), PADEM (08.09.2015)
 • RORSCHACH (Mürekkep Testi), PSİKOLOJİK TESTLER DERNEĞİ (01.02.2016)
 • T.A.T (Tematik Algı Testi), PSİKOLOJİK TESTLER DERNEĞİ (02.03.2016)
 • M.M.P.I (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), PROF. DR. MERAL ÇULHA HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (03.04.2016)
 • AİLE DANIŞMANLIĞI (450 SAAT) SERTİFİKA PROGRAMI, GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (04.05.2016)
 • DOĞRU NEFES VE GEVŞEME TEKNİKLERİ, POEM (05.06.2016)
 • DURUM ANKSİYETE VE YEME BOZUKLUKLARI İÇİN TANISAL GÖRÜŞME, EKOSEM (06.05.2016)
 • BİLİŞSEL BAKIŞ AÇISINDAN STRES VE STRESLE BAŞ ETME, EKOSEM (06.07.2016)
 • PSİKOTİK VE SOMOTOFORM BOZUKLUKLAR, EKOSEM (07.08.2016)
 • SAĞLIK PSİKOLOJİSİ, E-SERTİFİKA (08.09.2016)
 • ÇOCUK GELİŞİMİ VE PSİKOLOJİSİ, KURUMSAL KAMPÜS (01.02.2017)
 • KİŞİLİK ANALİZİ, PSİKOLOGLAR VE PSİKİYATRİSTLER DERNEĞİ (02.03.2017)
 • DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU, PSİKOLOGLAR VE PSİKİYATRİSTLER DERNEĞİ (03.04.2017)
 • PSİKOLOJİDE SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK EĞİTİMİ, EBRU ŞALÇIOĞLU DABATEM (04.05.2017)
 • CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ, BİLGELİK ENSTİTÜSÜ (05.06.2017)
 • MOBBING PSİKOLOJİK ŞİDDET, İSERTİFİKA (06.07.2017)
 • EVLİLİK HUKUKU VE AİLE ARABULUCULUĞU EĞİTİMİ, PSİKOAKTİF TERAPİ VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ (07.08.2017)

Hakkında

Adı:Rüya Süllü
Telefon:0332 321 00 03
Uzmanlık:Klinik Psikolog
DereceYüksek Lisans

Tedaviler

Hobileri

 • Cinsel Psikoloji Erkek Bayan Ergen Çocuk Cinselliğiyle İlgili Bilimsel Makaleleri Takip Etmek
 • Klinik psikoloji alanında literatür araştırmaları yapmak.
 • Çocuk psikolojisi alanında dünya çapındaki gelişmeleri takip etmek.
 • Aile ve evlilik danışmanlığı alanlarında yapılan çalışmaları incelemek.
 • Psikolojik problemlerden kaynaklanan cinsel sorunlar hakkında bilgi toplamak.
 • Psikoloji alanında çeşitli amaçlarla yapılan testler hakkında araştırma yapmak.
 • Bayanlarda Vajinismus Terapi Tedavi Psikolojik Destek

Deneyimleri

 • İZMİR TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TEGV)
  02 2008 
 • İZMİR HARİKA ÇOCUK ÇOCUK EVİ
  02 2011 
 • İZMİR GÜL YAŞLI BAKIM VE HUZUR EVİ
  02 2012
 • KONYA DEVLET HASTANESİ
  02 2013
 • İSTANBUL BE POZİTİF PSİKOTERAPİ MERKEZİ
  02 2014
 • İSTANBUL İÇ GÖZLEM PSİKİYATRİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZİ (PSİKOLOJİK TESTLER DERNEĞİ)
  07 2014 
 • İSTANBUL ASİLA EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ
  02 2015
 • İSTANBUL BETÜL GÜNDÜZ BAKIM VE ÇOCUK EVİ, (SORUMLU MÜDÜR & PSİKOLOG)
  08 2015 
 • PSİKİYATRİST DR. CENGİZ ÖZDEMİR MUAYENEHANESİ
  02 2016 
 • KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, (YARI ZAMANLI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)
  02 2017 
 • Psikon Psikolojik Destek ve Terapi Merkezi
  02 2019 – Şu Anda

Araştırma ve Çalışmalar

Araştırmalar ve Çalışmalar

Çocukluk Travmalarında Şema Terapisi

Narsisizm Üzerine Bir Gözden Geçirme

Özgül Fobilerde Bilişsel Davranışçı Terapi

Boşanma Oryantasyonu ve Evlilik Krizleri

Somatoform Bozukluk

Somatizasyon Bozukluğu