Psikolojide Maksimum Denge Nasıl Kurulur, Üst Düzey Sonuç Nasıl Alınır?

Psikolojide Maksimum Denge Nasıl Kurulur, Üst Düzey Sonuç Nasıl Alınır?

İnsan psikolojisi, çağımızda daha çok dikkate alınan bir bilim dalı olmuştur. İnsan psikolojini kavramak, seçimlerinin nedenlerini anlamak, eğilimlerini tespit etmek, mutluluk ve mutsuzluk tanımlarını yapmak sadece akademik anlamda değil reklamcılıktan halkla ilişkilere, devlet yönetimlerinden eğitime dek birçok alanda bizlere yardımcı olmaktadır. Diğer adıyla ruh bilimi olan psikoloji bizlere yeni kapılar açar, psikoloji bilimini icra eden psikologlar ile hayatımız daha mutlu ve yaşanabilir olabilir.

Elbette bu durum yıllarca şüpheyle yaklaşılmış bir durumdur. İnsanların aklında psikolojinin faydaları var mı sorusu dönüp durmuş, kişiler kendilerine psikolog faydalı mı? Psikolojinin bireye faydaları nelerdir? Psikologların faydası var mı sorularını sormuştur. Bu sorulara verilen pozitif cevaplar gün geçtikçe artmaktadır. Kişiler, psikoloji biliminden faydalanmakta, psikolojiyi iyileştirmenin yolları konusunda her geçen gün daha da bilgilenmektedirler. Psikoloji alanına olan bu ilgi artışı ve psikolog faydası hakkındaki olumlu düşünceler kişilerin kendilerini tanımaları ve mutluluk için adım atmalarına neden olmuştur.

Psikolojiyi iyileştiren kitaplar, psikologlar tarafından yapılan online bilgilendirmeler, özel psikolojik danışmanlık merkezlerinde her an ulaşılabilen psikolojik danışmanlık hizmetleri hayatımızın parçası olmuş, kendimizi kaybolmuş hissettiğimizde bize yol gösterecek kadar ulaşılabilir bir hale gelmiştir. Psikoloji faydaları hayatın her anında ve hemen her sektörde kendine yer bulurken psikolojide maksimum denge nasıl kurulur sorusu da ortaya çıkmıştır. Bu soruyu psikoloji üst düzey sonuç nasıl alınır sorusu izlemiştir. Bu soruların cevabına eğilmeden önce psikoloji maksimum ne anlama gelir buna kısaca cevap vermek gerekir.

Psikolojide Maksimum Denge

Psikolojide Maksimum denge “ideal denge”dir. Tıp dilindeki adı ile “homeostatis”dir. İdeal denge sabit bir değeri ifade etmez, içinde bulunduğunuz ortama göre yüksek denge değişkenlik gösterebilir, görecelidir. Yani psikolojide maksimum denge de kişinin içinde bulunduğu şartlara göre farklılıklar gösterecektir. Bir anlamda herkesin psikolojik dengesi, yani maksimum psikoloji dengesi farklı olacaktır.

Peki psikolojide üst düzey denge nasıl kurulur? Psikolojik dengemizi kurarken pek çok faktör vardır: Her şeyden önce egomuzun dengede olması gerekir. Ego kelimesi kişiliğin üç bileşeninden birini ifade eder. İd, ego ve süper ego olarak ifade edilen bu bileşenlerden ilki id adını alır. İd, ilkel istek ve ihtiyaçlarımızı ifade eden bir benlik durumudur. Süper ego erdemlerin ve ideal davranışların yer aldığı benlik durumu denebilir. Ego id ve süper egonun dengesini kuran ve çevreye yansıttığımız benliğimizdir denebilir. Bu nedenle psikolojide maksimum denge Ego ile başlar. Bunu dünyayı ve çevremizdekileri nasıl algıladığımız ve bu algıladıklarımızla ne yaptığımız izler. Algımızın gerçeklerle başa çıkabilecek yetenekte olması gerekir.

Yaşam deneyimlerimizde psikolojimizin iyi olması için büyük önem taşır. Gelecek ve geçmişi dengelemek gerekir. Dış dünya ve iç dünyayı dengelemek gerekir. Zihin ve beden dengesini kurabilmek gerekir.

Çocuklar neden mutludur? Çünkü hayatı büyük olarak algılar ve bunu bir fırsat olarak görürler. Bazen kendimizi ve hayatı algılama şeklimiz her şeyin nedenidir. Hayatı çok büyük fakat tehdit edici olarak algıladığımızda mutsuz oluruz. Bir hedefi bilinç kabul ettiği halde bilinçaltı kabul etmiyorsa o hedefi gerçekleştirmekte çok zorlanırız.

Psikolojide Maksimum Denge Modeli

Psikoloji Maksimum denge modelinde felsefe, kişisel gelişim ve psikoterapiyi birleştirmek hedeflenmektedir. Psikolojide Maksimum denge modelinde öncelikle büyük resim verilir, sonra her parça tek tek incelenip, kişinin bunları nasıl uygulayabileceği öğretilir. Aynı zamanda bilinç ve bilinçaltını yönetebilmek hedeflenmektedir. Tüm bunlar yapılırken insanların değiştirilmesi gerekmez. Seçimler insanlara aittir.

Mutlu olmanın yolları ile psikolojide Maksimum denge büyük bir benzerlik taşır. Denge kurulduğunda, kişi kendisini tanımış, anlamış ve öz’ünü keşfetmiş olur. Konya psikoloji üst düzey denge için bizi arayabilir, profesyonellerimizle görüşebilirsiniz.