Özgüvenli Çocukların 7 Sırrı

Özgüvenli Çocukların 7 Sırrı

Hepimiz, kendine güvenli, ayakları üstünde durabilen, kendini korkmadan ifade edebilen, yeteneklerinin ve eksikliklerinin farkında bireyler yetiştirmek isteriz. Bunun için de çocuklarımızın özgüven problemleri yaşamamalarını arzu ederiz. Özgüven problemlerini aşmış çocuklar yetiştirebilmek için özgüvenli çocukların 7 sırrını sizler için bir araya getirdik.

Dengeli İltifatlar Alırlar

Özgüvenli çocukların anne babaları ya da çevrelerindeki diğer kişiler onları överken dikkatlidir. Çocuklara aşırı, gerçek dışı iltifatlar etmezler. Onların çabalarını överler. İyi çalışmalarını, doğru düşünmelerini bu şekilde takdir ederek, aşırı ve boş bir güven sağlamaktan kaçınırlar.

Kimse Tarafından Kurtarılmazlar

Özgüven sahibi çocuklar, her hatalarından anne babaları tarafından kurtarılmazlar. Bu çocuklar hata yapmanın da doğal olduğunu, kişinin bazen başarısız olabileceğini ancak seçeneklerin sınırsız olduğunu bilerek büyürler. Bu nedenle bir isteklerinden, başarısızlık korkusu nedeniyle vazgeçmez, başarısızlığa uğradıklarında kendilerini kötü hissetmezler.

Karar Alırlar

Anne babaları, kendine güvenen çocuklara, seçme ve karar verme hakkı tanır. Küçük yaşlardan itibaren karar almayı, yargılamayı, kararlarının sonuçlarına hazır olmayı öğretirler. Böylece çocuklar, karar almaktan, seçim yapmak için öne çıkmaktan korkmazlar.

Olumlu Bakmayı Bilirler

Özgüvenli çocuklar, olaylara karşı iyimser bir bakış açısına sahiptir. Çünkü anne babaları, olumsuz gördükleri olayların iyi taraflarını görmeleri için küçük yaşlardan itibaren rol model olurlar. Böylece çocuk, kötü olaylar karşısında bile iyimser bakış açısını koruyarak güvenini tazeleyebilir.

Özel İlgi Alanları Beslenir

Kendine güvenen çocukların kendine has ilgi alanları bulunur. Anne babalar bu ilgi alanına yönelik, gerekli teşvikleri yaparlar. Onları istemedikleri şeyler için değil, sevdikleri ve ilgilendikleri şeyler için yönlendirirler. İlgi alanı beslenen çocuklar, yetişkin hayatlarında da daha başarılı olurlar.

Problem Çözme Becerileri Gelişmiştir

Özgüveni yüksek çocuklarda en çok görülen şeylerden biri, almak istedikleri şey için pazarlık etmeleridir. Bu onların geliştirdiği bir problem çözme becerisi olarak öne çıkar. Özgüveni yüksek çocuklar, bu beceriyi anne babalarından gördükleri örnekler ile geliştirir. Anne babalar, çocukları bir problemle karşılaştıklarında, çözümü  onlar için bulmaz. Birlikte akıl yürüterek sorunu çözerler.

Başkalarına Yardım Ederler

Özgüven sahibi bir çocuk, bir fark yaratmak için gerekli gücü taşıdığına inanır. Bunun için başkalarına yardım eder. Aynı şekilde başkalarına yardım etmek de çocuğunun kendine olan güvenini besleyebilmektedir. Çocuğun kendine güvenini yükseltmek isteyen anne babalar, onları gönüllü projelere yönlendirir ya da bulundukları bölgede birlikte yardım aktivitelerine katılırlar.