Hangi Durumlarda Pedagoga Gidilmelidir?

Hangi Durumlarda Pedagoga Gidilmelidir?

Pedagoji bilindiği üzere çocuk ve ergenlerin psikolojik durumlarını, gelişim süreçlerini, sosyal ve kültürel ortamlarına göre içinde bulundukları duygu ve durumlarını inceleyen psikoloji alt dalıdır. Günümüzde ülkemizde psikoloğa gitme tabusu tam olarak yıkılabilmiş değildir. Hal böyle iken ebeveynlerin çocuklarını pedagoga götürmeleri oldukça zor ve sosyal çevreden saklanılması gereken bir durum gibi anlaşılmaktadır. Halbuki pedagoga gitmek her bilinçli annenin dönem dönem yapması gereken sorumluluklarından birisidir. Çünkü pedagog yalnızca problemi olan çocukların problemlerinin çözümü için çalışmamaktadır.

Çocuklar yetişkinlere değil, yetişkinler çocuklara uyum sağlar...

Pedagog ruhsal problemi olan çocukların problemlerinin giderilmesinin yanısıra gelişiminin takibi ve yetenek gelişimi, psikomotor gelişim, duyusal ve bilişsel gelişiminin güçlendirilmesi gibi bir çok alanda destek vermek ve aileye rehberlik etmek gibi misyonları da vardır. Bu nedenle çocukları pedagoga götürmenin ebeveynler ve çocuklarının gelecekleri için çok büyük önemi vardır. Özellikle ikinci çocuk bekleniyorsa mevcut kardeşin yeni gelecek aile üyesini kabullenmesi için bile pedagoga gitmek kardeş kıskançlığı gibi bir problemin daha oluşmadan çözülmesine fayda sağlar.

Aynı zamanda eğer ilk çocuksa bebek bakımı, ailenin bebeğe nasıl davranması gerektiği, çocuk yetiştirmede dikkat edilmesi gerekenler gibi bir çok konu hakkında bilgi sahibi olmak için pedagoga gitmek ebeveynlerin hayatını son derece kolaylaştırabilir. Yine aynı şekilde çocuğun duyusal ve bilişsel düzeyini destekleyecek faaliyetlerin öğrenilmesi, doğru oyuncak seçimi, annenin bebekle ilişkisi ve babanın bebekle ilişkisi gibi çocuğun geleceğini şekillendirecek ve onun güçlü bir birey olmasını sağlayacak bir çok konuda eğitim almak için pedagoga gidilmesi gerekmektedir.

Tüm bunların dışında aileyi önemli ölçüde etkileyecek olaylar ve süreçlerde pedagoga gidilmesi çocukların ciddi psikolojik travmalar geçirmesinin ve ruhsal sağlıklarının olumsuz etkilenmesinin önüne geçmektedir. Bu olaylar en genel anlamda aileye yeni gelecek bir bebek olduğu zaman, anne ve babanın boşanma kararı alması ya da ayrı evlerde yaşamaları, işsizlik veyahut annenin işe başlaması gibi durumlar, uzun süreli seyahatlerde anne ve babanın çocuktan ayrı kalması gerektiği durumlarda, okul öncesi eğitime başlamadan hemen önce, aile içindeki ilişkilerde problemler varsa, okul ve ev değişikliği gibi durumlarda ve son olarak hastalık, ölüm gibi aileyi ve sosyal çevreyi olumsuz etlkileyen durumlarda kesinlikle bir pedagoga başvurulması gerekmektedir.

Leave a reply