Gelişim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisi Nedir? Gelişim Psikologları Nasıl Çalışır?

Gelişim psikolojisi, psikolojinin bir alt dalı olarak insan yaşamını evrelere ayırarak bu evreler içerisin de yaşanan gelişimsel yaşantıyı ve bu evrelerin kendine has problemlerini inceler. İnsanın doğumdan ölüme kadar geçen süreçte çocukluk, ergenlik, gençlik, erişkinlik, olgunluk ve yaşlılık gibi dönemlerinde karşısına çıkan problemlere ve bu problemlerin çözümlerine odaklanır ve konu edinir. Dolayısıyla bireyin çocukluk döneminde karşısına çıkan problemlerle diğer dönemdeki problemleri aynı olmayacağı benimser. Bu problemlerin kendisine has özelliklerini, ortaya çıkış süreçlerini, nedenlerini, etkilerini ve çözümünü inceler. Gelişim psikologları, hayatı dönemlere ayırarak gerçekleşen sorunları bireysel bazda değil, evrelerin sonucu olarak görürler. Dolayısıyla her bir problem onlar için kişisel değil, tamamen hayatın insan üzerindeki olağan etkileridir. 

Gelişim psikoloğu Konya
Gelişim psikoloğu nedir ne iş yapar nerede çalışır Konya

Bu bakış açısıyla ele aldıkları insan yaşamının evrelerinde farklı çalışmalar yaparak insanların hangi dönemlerinde diğer insanlar tarafından nasıl değerlendirilmeleri gerektiği açıklanır. Yardımcı olmaları istenir. Cümlemizi açıklayacak olursak örneğin ergenlik dönemindeki bireylerin yaşadıkları bunalımlar ve sorunları sadece belli bir kişi yaşamıyor. Ergenlik çağına gelmiş hemen hemen tüm insanların yaşadıkları bu bunalımlar kişisel değil, dönemsel bir sorundur ve bu dönemin doğal getirisidir.

Psikologları işte bu noktada devreye girerek tüm insanların hayatlarının bu dönemlerinde benzer sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını aktarırlar. Sorunların ortaya çıkış nedenlerinin de bir insanın çocukluktan gençliğe geçişteki bir ara dönem olması sebebiyle doğal karşılanması gerektiğini söylerler.

Üstelik yaşadıkları bu sorunların hayatlarının ve karakterlerinin oturduğu bu dönemde olması gereken şeyler olduğunu gösterirler. Problemlerin yaşanmamasının aslında endişelenilmesi gereken bir durum olduğunu belirtirler. İşte bu nedenle gelişim psikologları bu ve benzer evrelerin kendine has özelliklerini ve sorunlarını inceleyerek açıklığa kavuştururlar.

Psikon Çocuk ve Ergen Merkezi olarak çocuklarımızın ve ergenlerimizin olduğu gibi anne babaların yaşadığı problemlere de çözüm sunmaktayız. İnsan hayatının her evresinde farklı sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır, bu sorunlarla mücadele etme yollarını da öğrenmesi ve bu süreçten başarılı bir şekilde çıkılması için gerektiğinde yardım alınması gerekmektedir. Üstelik yalnızca çocuklar ve ergenlerin değil anne babaların da bu sürece aktif katılımı ve ilgisi ile bu dönem son derece sağlıklı bir şekilde atlatılmaktadır. Unutmayın ergenlik bir sorun değildir. Aksine ergenlik çocuğunuzun ilerideki kişiliğini ve karakterini belirleyecek, yaşamına yön verecek altın dönemdir ve bu dönemin çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.