Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Birçok farkı ülke ve kültürde eğitim hayatı çok küçük yaşlarda başlar. Özellikle günümüzde, eğitim eskiye göre daha erken yaşlarda ele alınmaktadır. Çocukların 2-3 yaş gurubundan itibaren kreş ya da bakım evi olsa da eğitim hayatlarının ilk adımları atılmaktadır.

Küçük yaşta başlayan eğitimin yanı sıra özellikle ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde, kişiler geçmişe göre daha akademik hayatlarını daha uzun tutmakta, birçok kişi yüksek lisans yapmakta ve / veya doktora yaparak uzmanlaşmaktadır. İnsan hayatının büyük bir bölümüne hakim olan eğitim ve psikoloji arasında ciddi bir ilişki bulunmaktadır.

Eğitim ve psikolojinin en sık kesiştiği nokta, özel eğitim ve psikolojik danışmanlık olarak tanımlanabilir. İnsanlar olarak hepimizin hayatının belli evreleri vardır. Bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik olarak kısaca tanımlayabileceğimiz bu evrelere ait bir takım gelişim alanları yer alır. Bu yaş gruplarındaki kişilerin bilişsel, duygusal, fiziksel bir takım gelişim aşamalarını aşması beklenir. Ancak bazı bireyler yaş gruplarından beklenen gelişim aşamalarını bazı sebeplerle ortaya koyamazlar. İşte bu gruptaki bireyler için özel eğitim bir ihtiyaçtır.

Özel eğitim ve psikolojik danışmanlık hizmeti ikilisinin bu kadar iç içe olmasının sebebi, bu bireyleri anlamak, onlara doğru bir şekilde yaklaşmaktır. Eğitim süreçlerini ve gelişimlerini en verimli şekilde sürdürebilmek için psikoloji biliminin fazlasıyla gerekli olmasıdır.

Eğitim süreçlerinde özel eğitim ve rehabilitasyon gibi birden çok farklı adla anılan özel eğitim ve psikolojik danışmanlık merkezi ve bu hizmeti veren kurum ve kuruluşlara ulaşmak mümkündür. Bu merkezler, belli bir yönetmeliğe uygun olarak hizmet verirler. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, toplumsal rollerini yerine getirebilen, sosyal anlamda ilişkiler kurabilen, üretken ve mutlu bireyler olması için çalışırlar.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bağımsız ve kendi ayakları üstünde durabilen, kendi kendine yetebilen bireyler olması için var olan özel eğitim ve psikolojik danışmanlık merkezlerinin yanı sıra eğitim ve psikoloji her birey için ayrılmaz bir ikili olabilmektedir. Örneğin günümüzde birçok eğitim kurumunda rehberlik psikolojik danışmanlık görevini yerine getiren profesyoneller yer almaktadır. Bunun yanı sıra çocuk ve eğitim konusunu merkezine almış ve görev tanımı olarak çocukların eğitimi ve eğitimcilerin yaklaşımı ve eğitim stratejileri sayılabilen pedagoglar da eğitimde psikolojin önemi ve gerekliliğini anlamamızı sağlayan profesyonellerdir.

Eğitim hayatı boyunca, eğitim stratejileri standartlaştırılmış olsa da aslında her kişi farklı eğitim modellerine ihtiyaç duyabilmektedir. Her çocuk aynı evde yetişmediği gibi aynı evde yetişen çocukların bile eğitimlerinde farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyulabilir. Örneğin bir çocuk tek başına çalışarak bilgileri daha kolay öğrenip, analiz edebilir ve işleyebilir. Bir diğer çocuk, ekip çalışması ile ya da rehber ya da öğretmen gözetiminde daha başarılı bir öğrenme süreci yaşayabilmektedir.

Bu durumda eğitim ve psikolojik danışmanlığın önemi öne çıkmaktadır. Okullarda bulunan rehberlik ve psikolojik danışmanlık personelleri, öğrencilerin yaşadığı disiplin sorunlarının ötesinde eğitim süreçlerinde yol gösterici olmalıdır. Çünkü çocukları analiz etmek, eğitim için hangi doğru ortama ve materyallere ihtiyacını bilmek eğitim ve psikoloji biliminin birlikte hareket etmesi ile mümkündür. Ayrıca öğrencilerin eğitim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri travmatik olaylar da eğitimlerini aksatabilir.

Örneğin bir çocuğun, anne baba kaybı yaşaması, deprem, sel, yangın gibi bir doğal afete maruz kalması, cinsel, fiziksel ya da duygusal istismar mağduru olması ciddi travmatik deneyimlerdir. Bu deneyimlerin psikolojik anlamda çözülmemesi çocuğun tüm hayatı gibi eğitim hayatını da etkileyecektir. Bu süreçlerden geçen öğrencilerin eğitimlerinde psikolojik danışmanlık hayati önem taşıyacaktır. Eğer bu veya benzeri nedenlerle Konya eğitim ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak istiyorsanız bizi arayın ve uzmanlarımızla tanışın.