Deneysel Psikoloji

Deneysel Psikoloji Nedir? Deneysel Psikologlar Nasıl Çalışır?

Deneysel psikoloji, psikoloji biliminin alt dallarından birisidir. Deneysel psikoloji alanında çalışan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen kişiler psikoloji biliminin diğer pozitif bilimler gibi incelenebileceğini düşünürler. Teori ve kuramların oluşturularak insanların psikolojik sorunlarının altında yatan nedenleri araştırırlar. Tüm bu sorunların insan hayatına ve topluma etkisinin çok daha iyi anlaşılabileceğini düşünürler. 

Örneğin çocuklarda sıklıkla görülen okul reddi gibi bir problemi ele alan deneysel psikolog bir çok çocukla görüşme yapmaktadır. Bu görüşmelerin kayıtlarında ortak nedenleri bulmaya çalışır. Okul reddinin sanılanın aksine bireysel bir problem değil toplumsal ve hatta kurumsal nedenlerin yol açtığı bir problem olduğu varsayımına ulaşır.

Bu çalışmasını diğer deneysel psikologlar ile paylaşarak onların da bu konuda çalışma yapmalarını destekler. Yaptığı benzer çalışmalar varsa kendisi ile paylaşmalarını isteyerek bu konuyu pozitif bilimin olaylara bakış açısıyla anlamaya ve değerlendirmeye çalışır.

Deneysel psikolog nedir
Deneysel psikolog Konya

Yaptığı araştırmaların neticesinde bu probleme neden olan etmenlerin çözümü için adımlar atar. Bir çok çocukta bu problemin görülmemesi için çaba sarf eder. Eğer nedenler kurumsal aksaklıklar ve yanlışlardan kaynaklanıyorsa çalışmasının raporlarını eğitim kurumları ve bakanlıklarla paylaşır. Bu nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek bu konuda adım atılmasını sağlar.

Deneysel psikolojinin farklı bir çalışma metodu ya da başka bir deyişle yöntemi, çeşitli testler uygulayarak deneysel açıdan anlamlı sonuçlar elde edecek verileri toplamaktır. Bu doğrultuda çalışmalar yapmaktır. Nitekim günümüzde kullandığımız bir çok zeka testi, kişilik testi, yetenek testi, psikanaliz testleri gibi psikoloji bilimi ile uğraşan tüm insanların sıklıkla başvurduğu bu testler deneysel psikologların çalışmaları ile ortaya çıkmış testlerdir.

Özellikle çocuklar ve ergenlerle ilgili testlerin çoğunlukta olduğu bu psikoloji dalında bir çok kişi bu testlerin daha da geliştirilmesi ve elde edilen sonuçların tartışmasız doğru kabul edilmesi için sürekli çalışma yapmaktadırlar.

Günümüzde bu alanda birçok test uygulayan ancak o test hakkında herhangi bir eğitim görmemiş deyim yerindeyse merdiven altı psikoloğu olan çok fazla kişi mevcuttur. Bu testler hakkında yeterli bilgisi olmayan ve uygulamaya ya da değerlendirmeye yetkisi olmayan kişiler aileleri ve çocukları yanlış yönlendirmekteridir. Ayrıca oldukça olumsuz etkileyebilmektedirler. Psikon Çocuk ve Ergen Destek ve Danışmanlık Merkezi olarak tüm bu testlerin uygulanması ve değerlendirilmesinde alanında uzman psikologlarımız sizlere yardımcı olmaktayız. Çocuklarınızın ve sizlerin sorunlarını daha siz farkında olmadan ortaya çıkarabilmekte ve bu konuda erken tanı ile bu sorun etkisini göstermeden çözüme kavuşturmaktayız.