Çocuklarda-Rastlanan-Kaygı-Bozukluğu-Türleri

Çocuklarda rastlanan kaygı bozukluğu türleri

Çocuklarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Çocuklarda Obsesif Kompülsif Bozukluk, ,Çocuklarda Ayrılık Kaygısı Bozukluğu, Çocuklarda Genel Kaygı Bozukluğu olmak üzere dört türü bulunmaktadır.