Çocuklarda Doğum Sırası Kişiliği Nasıl Etkiliyor?

Çocuklarda Doğum Sırası Kişiliği Nasıl Etkiliyor?

Ailemizde hangi sırada doğduğumuz aslında kişiliğimizi çok az etkilemektedir. Ancak yine de ilk çocukların, ortancaların ve evin küçüklerinin ortak özellikleri olduğundan bahsedilebilir. Bazen tek çocuk olmak ya da ikiz kardeş olmak da bizim kişiliğimiz üstünde etkiye sahip olabilir. Peki bu etkiler nelerdir? Doğum sırası kişilik üstünde ne gibi izler bırakır? Bu haftaki yazımız bu konuya eğiliyor.

En Büyük Çocuğun Karakteristik Özellikleri

Evin en büyük çocukları genellikle anne babaların liderliğini takip ederler. Sorumluluk almaktan oldukça hoşlanırlar ve çok büyük özgüvene sahiptirler. Diğer kardeşleri gibi onlarla alay büyük kardeşleri yoktur. Anne babaları ve diğer yetişkinler ise onlara ciddiyetle yaklaşır. Bu yüzden de kendilerine olan güvenleri artar. İlk çocukların mükemmeliyetçi olması şaşırtıcı değildir. Her durumda rol modelleri kusursuz ebeveynleri olduğu için onlar da her şeyi hata yapmadan tamamlamak isterler. Bazen ilk kez anne baba olmak ebeveynlerin çocuklarından hem aşırı beklenti içinde olmasına hem de aşırı korumacı davranmasına neden olabilir. 

Ortanca Çocuğun Karakteristik Özellikleri

Genellikle ortanca çocuklar kendilerinden büyük kardeşlerinden fazlasıyla farklıdır. Büyük kardeş nasıl davranıyorsa, küçük kardeşin tam tersi davranışlar sergilemesi mümkündür. Eğer büyük kardeşi anne babasının her isteğini yerine getiren bir çocuksa, ortanca çocuğu aksine anne babasına itaat etmeyi tercih etmeyen bir çocuk olabilir. Kendisinden daha büyük çocuğun davranışlarına göre davranışlar gösterebilen ortanca çocukları kategorize etmek bu nedenle oldukça zordur. Ortanca çocuğun gözünde büyük kardeşi tüm ayrıcalıklara sahiptir. Kendinden küçük kardeşi ise yaptıkları nedeniyle hiçbir ceza almaz. Hataları hoş görülür. Bu nedenle ortanca çocuklar isteklerini elde etmek için pazarlık yapmayı küçük yaşta öğrenirler. Diplomatik ve uzlaşmacı bir tavra sahip olabilirler.  Genellikle gerçekçi hedefler koyar ve kardeşleri arasında en bağımsız davranışları sergilerler. 

Evin En Küçük Çocuğunun Karakteristik Özellikleri

Evin en küçük çocuğu doğduğunda anne babalar artık birçok tecrübeyi edinmiş, kaygıları ve korumacı özellikleri törpülenmiştir. Bu nedenle evin en küçük çocukları, kendilerinden büyük kardeşlerine göre çok daha rahat hareket eder, saha az sorumluluk yüklenir, daha eğlenceli ve sosyal özellikler sergilerler. İnsanları güldürmek ve eğlendirmek evin en küçük çocuklarının en sevdiği şeyler arasındadır. Ancak evin en küçükleri tamamen olumlu özellikler göstermeyebilir. Evdeki büyük kardeşleri, yaşları ve tecrübeleri ile  hemen her şeyi daha hızlı, daha kolay ve becerikli bir şekilde halledebilir. Bu da küçük kardeşin bir fark yaratma isteği ile asi ve ele avuca sığmaz olmasına neden olabilir. Ayrıca şımarık ve manipülatif davranışlar da sergileyebilir.

Tek Çocuğun Karakteristik Özellikleri

Günümüzde çok çocuklu ailelere olduğu kadar tek çocuklu ailelere de sıkça rastlanmaktadır. Tek çocuk olmak kişinin farklı özelliklerini ve becerilerini geliştirmesini sağlar. Kişiliği üstünde bazı izler bırakabilir. Örneğin tek çocuk, etrafında onunla oynayıp, onu eğlendirebilecek kimse olmadığı için kendi kendini eğlendirmek konusunda oldukça yeteneklidir. Tıpkı ailenin ilk çocuklarında olduğu gibi tek çocuklar da kendilerine güvenlidirler. Detaylara önem verirler ve genellikle okulda başarılı olmaya gayret ederler. Bazen çevrelerinde sürekli yetişkinler bulunduğundan, küçük yetişkinler gibi davranabilirler. Anne babalarının dikkati ya da oyuncaklarını kardeşleri ile paylaşmadığı için tek çocukların ben merkezci olma riski de büyüktür. Tek çocuk oldukları için ailede büyük önem taşırlar ve bu durum gerçek hayatta karşılık bulmadığında sıkıntı yaşarlar. 

İkiz Çocukların Karakteristik Özellikleri

İkiz çocuklarda doğum sırasının getirdiği karakteristik özelliklere sık rastlanmaz. Bazı kültürlerde doğum esnasında hangi bebek önce geldiyse ona büyük çocuk muamelesi yapılır. Ancak bu doğru bir tutum olmayabilir.