Çocuk Ergen Psikiyatrisi Nedir? Ne Yapar?

Çocuk Ergen Psikiyatrisi Nedir? Ne Yapar?

Çocuk Psikiyatrisi Nedir?

Bu yazımızda çocuk psikiyatrisi nedir? Çocuk psikiyatristi ne yapar? Çocuk psikiyatri nasıl tedavi eder? Gibi soruları cevaplayacak ve çocuk psikiyatrisi hakkında bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Çocuk Psikiyatrisi; Tıp eğitimi üzerine, çocuk-ergen ruh sağlığı alanında ihtisaslaşmış kişidir. Çocuk psikiyatristi, çocuğun ruh sağlığı ile ilgili ilk başvurulması gereken kişidir. Hedefi ruhsal açıdan sağlıklı ve mutlu bir çocuk yetiştirilmesi, gençlik ve erişkinlikte psikiyatrik sorunlar, uyum sorunları ve suç oranlarını azaltmaktır.

Çocuk Psikiyatrisi başlıca alanı çocuklarda görülen davranış, düşünce, duygu ve bunlarla ilişkili gelişimsel sorunların değerlendirilmesi, tanının konulması ve tedavinin belirlenmesidir.

Çocuk Psikiyatrisi Ne Yapar?

Çocuk psikiyatrisi ele aldığı konular itibariyle erişkin psikiyatrisi, pediatri, çocuk nörolojisi, psikoloji, pedagoji ve sosyal çalışma ile yoğun ilişki ve iş birliği halindedir. Bu nedenle de çocuk psikiyatristi uzman tıp doktorları sıklıkla çocuk psikologları ve pedagoglarla karıştırılmakta, bu yanılgı bazen doğru kişiye temasa geçilmemesine ve çocukların tedavisinin gecikmesine, veya sorunun çözülmesinde yetersiz kalınmasına sebep olmaktadır.

Bu konuda ailelerin bilinçlenmeleri ve çocukları hakkında doğru bilgiye ulaşmaları konusunda çocuk psikiyatrisi uzmanı tıp doktorlarına başvurmaları doğru olacaktır. Çocuk psikiyatrisi tıp doktoru çocuğa ya da gence gereken en doğru yaklaşımı sergileyerek, terapi ya da medikal destek ile aileye gerekli desteği sağlayacaktır. Aileler kimi zaman evlatlarıyla ilgili nasıl yol izleyeceklerini bilemezler. İşte o noktada devreye giren uzman çocuk psikiyatristi, muayenesi ile durum analizi sağlar, gelişim için izlenecek olan yol haritasını belirler.

Çocuğun ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlardaki tüm zorlukları çocuk psikiyatrisinin kapsamındadır.

Çocuğun herhangi bir ruhsal sıkıntısı olmasa dahi aileye danışmanlık verir.

Ruhsal bir rahatsızlık olmadan çocuğu etkilenebileceği durumlardan korumak amaçlı yaklaşımlarda bulunur.

Çocukta var olan ruhsal rahatsızlıklara tanı koyar. Tanı için gerekli tetkikleri ister.

Ruhsal rahatsızlığın tedavisinin ne şeklide olabileceğini öngörür, tedavi seçeneklerini değerlendirir.

Psikoterapi yapabilir.

Medikal tedavi düzenleyebilir.

Aile yönlendirmesi yapar.

Çocuğun tedavisinin ekip çalışması gerektirdiği durumlarda ekibi yönlendirir.

Gerekli hallerde çocuğu hastanede yatırarak takip eder.

Çocuk Psikiyatrisine Ne Zaman Başvurulmalıdır?

Çocuk psikiyatrisine her zaman başvurulabilir. Çocuk psikiyatrisi olan hastaneler tercih edilmelidir. Çocuk psikiyatrisi olan devlet hastaneler ve çocuk psikiyatrisi olan özel hastaneler hemen her şehrimizde bulunmaktadır. Kişi yaşadığı şehre göre seçim ve arama yapmalıdır. Örneğin İstanbul’da yaşayan bir kişi, çocuk psikiyatrisi olan devlet hastaneleri İstanbul araması ile hastaneleri liste halinde görebilir.

Çocuk psikiyatristi fiyatları, uzman doktorun hizmet verdiği merkeze göre farklılık gösterir, devlet hastanelerinde çalışan doktorların ücretleri ile özel merkez ve hastanelerde görev alan doktorların görüşme ücretleri farklılık gösterecektir.

Çocuğun hiçbir ruhsal belirtisi olmasa bile danışmak amaçlı gelinebileceği gibi, herhangi bir ruhsal belirtide gelinmelidir. Çocuk psikiyatristi ilaç verir, psikologlar vb. konuşur düşüncesi tamamen asılsız ve çok yanlıştır. Çocuk Psikiyatristi, pedagog ya da psikolog değildir.

Örneğin; Bebeklik döneminde uyku ve beslenme alışkanlıkları nasıl olmalıdır? Sorusuyla gelinebileceği gibi çocuğun günlük hayatını, okul başarısını, aile içi ilişkilerini, arkadaş uyumunu olumsuz etkileyebilecek duygusal ya da davranışsal bir belirti ile de başvuru yapılabilir.

Çocuk Psikiyatrisi Hangi Hastalıklara Bakar?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Otizm

İnternet ve bilgisayar teknolojileri aşırı kullanımı

Depresyon

İntihar düşünceleri, kendine zarar verme (jiletle çizik atma vb.)

Kaygı (anksiyete) bozuklukları (Ayrılma kaygısı, sosyal fobi vb.)

Travma

Organik nedenlerle açıklanamayan Baş ağrısı, karın ağrısı gibi psikosomatik şikâyetler

Davranış Bozuklukları (söz dinlememe, karşı gelme, yalan söyleme, izinsiz eşya alma vb.)

Öğrenme bozuklukları (Disleksi vb.)

Obsesif kompulsif bozukluk (takıntılar)

Tik bozukluğu

Okul reddi

Sınav kaygısı

Kişilik sorunları

Uyku sorunları

Tuvalet alışkanlıkları (Alt ıslatma, organik olmayan kabızlık vb.)

Yeme problemleri (yemek yememe, yediğini çıkarma vb.)

Konuşma bozuklukları (Kekemelik, geç konuşma vb.)

Arkadaş uyumsuzluğu

Cinsel gelişim ve cinsellikle ilgili sorunlar

Dissosiatif bozukluk

Zeka geriliği

Psikoz (şizofreni vb.) ve bipolar bozukluk

Kaç Yaş Aralığındaki Çocuklarla İlgilenir?

0-18 yaş aralığındaki bebek, çocuk ve ergenleri kabul eder. Bununla beraber tedavi gören hastaların takibini 21 yaşına kadar devam ettirir.

Konya çocuk psikolojisi desteği için bizi arayabilir, Psikon Terapi’nin çocuk psikolojisi konusunda uzman çalışanları ile görüşebilirsiniz.