Bebeklere Çocuklara ve Ergenlere Zeka Testi Uygulamalarımız

Bebeklere Çocuklara ve Ergenlere Zeka Testi Uygulamalarımız

WİSC-R Zeka Testlerimiz

Bireysel olarak uygulanan Wisc-R testleri ile çocuklarda ve ergenlerde zeka seviyelerini açığa çıkarmaktayız. Sertifikalı ve uzman pedagoglarımız eşliğinde yapılmaktadır. Çocuklarınızın ve gençlerinizin zihinsel ve mantıksal becerilerini test etmek için kliniğimizde Wisc-R zeka testi uygulamamızı yaptırabilirsiniz. İki grupta ele alınan Wisc-R zeka testleri sözlü zeka ve performans zeka bölümlerinden oluşmaktadır.

Sözel zeka bölümünde; genel bilgi, benzerlikler, aritmetik, sözcük dağarcığı, yargılama ve sayı dizisi soruları sorulmaktadır. Genel bilgi olarak bugüne kadar ki edindiği genel kültür bilgileri, benzerlikler olarak soyutlama yeteneği, aritmetik olarak süre sınırlı işlem ve problem çözümü, sözcük dağarcığı olarak öğrendiği kelimelerin kullandırılması, yargılama olarak mantık ve akıl yürütme konulu problem çözümü ve son olarak sayı dizisi ile işitsel hafızasının ölçümü amaçlayan sorular sorulmaktadır.

Performans zeka bölümünde; resim tamamlama, resim düneleme, küpler ile desen oluşturma, şifreleme ve labirent sorunları bulunmaktadır. Resim tamamlama bölümünde resimde bulunan eksiklerin tamamlanması, resim düzenleme bölümünde sebep sonuç oluşturabilme, küpler ile desen oluşturma bölümünde küplerden şekiller ve nesneler oluşturma, şifreleme bölümünde görsellerin düzenlenmesi sağlanarak şifre çözme ve mantıksal olarak ne kadar hızlı yaptığı ve labirentler bölümünde ise labirentin sonuna ulaşma soruları sorulmaktadır.

wisc-r-testi uygulayıcı konya
porteus zeka testi uygulama Konya

Porteus Zeka Testlerimiz

Porteus labirenti zeka testi çocuklarda ve gençlerde zeka kapasitesini değerlendirmek için hazırlanmış bir zeka testidir. 20 ila 35 dakika arasında uygulanmakta ve çeşitli labirentlerden oluşmaktadır. Kalem ile çizilen çizgilerin çıkmaz yollara girmemesi, çizgilerin üzerinden geçilmemesi gibi kurallara uyarak çıkış noktasının bulunması gerekmektedir.

Bireylere ok işareti gösterilerek yönergeler anlatılır ve kurşun kalem kullanılır. Her labirentin adına yaş labirenti denilmektedir. 3 yaş labirentinden başlanarak son labirente kadar uygulama sürdürülebilmektedir. Üst üste iki yaş labirentinden puan alınamaması zeka testinin kesilmesine ve o bölüme kadar alınan puanlar ile IQ hesaplanmasına sebep olur. Tamamen güvenilir bir test olmakta beraber genel IQ puanı olarak zeka düzeyini göstermektedir.